next up previous contents
Next: Analyse av piezoelektriske transdusere Up: Innledning Previous: Innledning

 

Den piezoelektriske effekten - grunnligninger

I materialer der den piezoelektriske effekten opptrer, oppstår det mekaniske spenninger og tøyninger når et elektrisk felt blir påtrykt, og omvendt. Effekten er reversibel, og lineær til første orden. Den piezoelektriske effekten ble først oppdaget i kvarts av brødrene Pierre og Jaques Curie i 1880 [54].

Den piezoelektriske effekten i et piezoelektrisk medium (figur gif) kan beskrives ved hjelp av et sett med grunnligninger. På komponentform for et kartesisk koordinatsystem kan disse uttrykkes på følgende måte, der summasjonskonvensjonen er benyttet ([40], [4]):

Disse grunnligningene kan benyttes i analysen av piezoelektriske transdusere. I seksjon 2.1 blir disse ligningene funnet ut fra en variasjonsformulering.


next up previous contents
Next: Analyse av piezoelektriske transdusere Up: Innledning Previous: Innledning

Jan Kocbach
Thu Jun 6 17:05:15 METDST 1996