next up previous contents
Next: Konklusjoner og forslag til Up: Teoretisk grunnlag for endelig Previous: Hamilton's prinsipp for et

Resten finner du i Post-script-versjonen

Hele hovedoppgaven er dessverre ikke laget som HTML-fil. Du får lese Post-script-filen hvis du er interressert i å vite mer om arbeidet mitt.......Jan Kocbach
Thu Jun 6 17:05:15 METDST 1996