next up previous contents
Next: Formulering av endelig element Up: Hoveddel Previous: Oppgavens formål og oppbygning

 

Teoretisk grunnlag for endelig element modellen

I dette kapittelet blir endelig element formuleringen for piezoelektriske materialer funnet ved å benytte Hamilton's prinsipp for et lineært piezoelektrisk medium. Denne formuleringen gir et diskret sett med matriseligninger som kan løses for forskyvningen og potensialet for gitte grensebetingelser. Disse matriseligningene er de samme som de som er gitt i doktoroppgaven til N. Guo [10]. Det blir også sett på ulike elementtyper som kan benyttes for analyse av aksesymmetriske strukturer ved hjelp av endelig element metoden. Konvensjonene som er benyttet for notasjonen for krefter og ladninger er oppsummert i tabell 2.1, for at det skal være lettere å følge utledningen av endelig element ligningene.

 

 

tex2html_wrap_inline1511 Kraft [N]
tex2html_wrap_inline1515 Overflatekraft tex2html_wrap_inline1445
tex2html_wrap_inline1519 Volumkraft tex2html_wrap_inline1501
Q Ladning [C]
q overflateladningstetthet tex2html_wrap_inline1451
tex2html_wrap_inline1487 volumladningstetthet tex2html_wrap_inline1489
Table 2.1: Konvensjoner for notasjon for krefter og ladninger i denne oppgaven.

Jan Kocbach
Thu Jun 6 17:05:15 METDST 1996