[Innbydelse 2005] [Resultater 2005] [Resultater 2004] [Resultater 2003] [Påmelding] [Påmeldte]

Klart for parksprint uten o-sko i Leaparken

SPRINTCUP 2005, LEAPARKEN: På førstkommende tirsdag - den 12. april - fortsetter sprintcupen med løp i Leaparken. Selve Leaparken er et fint åpent parkområde med mange små detaljer, stier, veier, trær og noen hus. Leaparken-kartet er 600 meter langt og 300 meter bredt og inneholder i tillegg til Leaparken mye gater og hus/hageområder. Det blir svært mange poster, stadige retningsforandringer og mange kryssninger - slik at det virkelig vil gå unna her! I langløypen er det kartbytte. Målestokken denne gangen er 1:2500 med 2 meter ekvidistanse. Merk at det er forbudt å løpe med o-sko (gjelder både pigg og knotte-sko) på dette løpet! Som vanlig er også hager forbudt område.
Av JAN KOCBACH

Kart og løyper
Kartet har målestokk 1 : 2500 med 2 m ekvidistanse. Det er utgitt i 2002 og er synfart og tegnet av Håvard Berg. Området er svært begrenset og kartet dekker et areal som er ca. 600 m langt og 300 m bredt. En stor det av arealet er hus og hageområder - dette er forbudt område. Langløypen er på 2 km, mens kortløypen er på ca. 900 meter. Vinnertiden i langløypen er anslått til å bli på rundt 14 minutter, mens løypeleggeren mener de beste kommer til å løpe på noe under 10 minutter i kortløypen. Undertegnede kan derimot tenke seg at de beste nybegynnerne kanskje kan komme seg gjennom på ned mot 6-7 minutter. Mens kortløypen stort sett består av park, vil langløypen i tillegg inneholde noen lengre veistrekk. Det er kartbytte i langløypen.

I Leaparken begynner det å spire og gro. Påskeliljer og tulipaner begynner å stikke opp av jorden. Løperne bes om IKKE å tråkke i blomsterbedene.

Fremmøte
Leaparken ligger sør i Bergen mellom Kanalveien og Inndalsveien og begrensningen i sør er litt nord for Minde Alle. I nord går kartet til Solheimsvannet. Frammøte er i Kanalveien, innkjøring fra Fabrikkgaten i nord og Minde alle i sør.

Mange poster - sjekk koder!
I et slikt begrenset område blir det svært mange poster, stadig retningsforandringer på løypene og mange kryssinger. Det vil med andre ord bli mange løpere i alle retninger under løpet, så vær forsiktig med henging og en bør se seg for for å unngå kollisjoner.... Postene vil noen steder ligge tett, så en må følge godt med på kodene. Sist det var løp i Leaparken var det en del som klippet feil...

Joggesko istedenfor o-sko!
Husk - o-sko er forbudt!

Litt historie
Området løpet går i heter Finnbergåsen og Solhaug, og parkområdet på Solhaug kalles Leaparken etter Erik Grant Lea som kjøpte området med påstående bygninger i 1915. Det var forøvrig Gerdt Meyer Bruun som bygget det store huset på toppen av Solhaug. I dag er det kommunal eiendom og hovedhuset blir brukt til skole for barn med lære- og adferdsvansker.

Påmelding
Påmelding må gjøres innen mandag kveld kl. 16.00, da er du garanter ferdigtegnet kart. Arrangøren oppfordrer til at flest mulig benytter seg av muligheten til forhåndspåmelding. De som har meldt seg på før mandag kveld kl. 16.00 slipper å fylle ut påmeldingslapp på samlingsplass (melder seg kun til arrangøren for kontroll av brikkenummer). Siste frist for endring på startliste/resultater fra tidligere løp også mandag kl. 16.00. Påmeldingen gjør du her. Dersom du er senere enn mandag kl. 16.00 og du vet at du stiller på løpet, er det fint om du allikevel melder deg på på internett, da dette forenkler arbeidet for arrangøren. I så tilfelle kan det hende du må fylle ut påmeldingslapp.

Sprintcupen 2005
Sprintcupen 2005 består som vanlig av 5 løp. Alle løpene går i flotte sprint-terreng. Nytt av året er løp på Festningen (åpningsløpet) og Fyllingsdalen. Ellers byr årets sprintcup på løp på Krohnegården, i Leaparken og på Skansemyren.

Start for første løp er klokken 1700-1830. For de neste 3 løpene er det start mellom kl.17.30-18.30. Jaktstarten går kl. 18.00 for finalløpet tirsdag 19. april. Jaktstarten er basert på de beste 3 løp av 4. Avstanden til vinneren for de tre beste løpene blir summert, og dividert med 5. Dersom avstanden frem til vinneren på et løp er større enn 25 minutter, blir avstanden frem til vinneren på dette løpet satt til 25. Har man ikke deltatt eller har ikke et gyldig løp, blir avstanden frem til vinneren på dette løpet satt til 30 minutter. Dermed kan man maksimalt være 18 minutter bak på den avsluttende jaktstarten - og alle får muligheten til å løpe jaktstart. Samtidig fører denne startordningen til at vi garantert får en meget spennende jaktstart i år!

Løype 1: Kartet utleveres i startøyeblikket. Løype 2: Kartet utleveres ved registrering / påmelding på samlingsplass. Startintervall: 30 sekunder - 20 sekunder ved lang kø. Starteren og løperne selv oppfordres til å prøve å holde best mulig avstand mellom jevngode løpere.