Hektisk o-døgn i Bergen: KM Mellom + Natt

RANKING 2006, BERGEN: Førstkommende helg er det klart for et hektisk døgn for o-løperne i Hordaland. Det starter med KM Natt på Knappenfjellet lørdag kveld klokken 21 - og fortsetter med KM Mellomdistanse i Sædalen/Nattlandsfjellet 16 timer senere. Kartet for lørdagens løp på Knappenfjellet er nyrevidert - mens deler av søndagens terreng nok er ukjent for de fleste, siden det er lenge siden det har vært arrangert løp i Sædalen.
Av JAN KOCBACH


Kartutsnitt for søndagens KM mellomdistanse i Sædalen. Trykk på kartutsnittet for å få opp hele kartet.
Terreng KM Mellom
Første halvdelen av løypene går i åpent terreng. Denne delen av terrenget er svært stifult med mange åpne myrer. De fleste har bra løpbarhet, men det finnes også innslag av vestlandets velkjente tuemyrer. Gresset som har grodd ekstra mye i sommer, reduserer også løpbarheten noe. Siste halvdel av løypene går i delvis høy granskog og delvis lauvskog. Her er det også noe innslag av brake. Denne terrengbeskrivelsen gjelder i hovedsak for de to lengste løypene.

Løyper KM Mellom
Mye flatt og nedover. Men de to lengste løypene får en "trøkk" mot slutten for å "skille klinten fra hveten". Det er mye stiløping og det er vel også tillatt å si at det lønner seg å søke mot stier fremfor de åpne myrene, spesielt hvis det har regnet de siste dagene før løpet. De to lengste løypene har veivalg som kan gå gjennom noen grønt-felt (høy granskog vurdert som mellom-grønn (kartnorm 408) hvor det ikke er kvistet). Det går helt greit å løpe gjennom disse feltene, men en må være observant når en løper her, da det er kvist som stikker ut fra trærne enkelte steder. Mørkegrønne (kartnorm 410) felt bør en unngå. De to lengste løypene har henholdsvis 115m og 80m stigning totalt. Løypeleggeren (Jørn Torgersen) har vært "snill" ved valg av postdetaljer.


Nattløp er moro! Her fra et av nattcupløpene forrige vinter.
Løyper KM Natt
Den første del av løypene vil gå på Knappenfjellet - mens den siste delen av løypene vil gå i det fartsfylte terrenget rundt Varden skole. Alle nattcup-løpere bør kjenne sin besøkelsestid på KM Natt også - dette er det viktigste nattløpet i Hordaland o-krets i løpet av året. De lengste løypene kan nok være noe mer krevende enn nattcup-løypene, men det finnes en ÅPEN 4 løype med A-nivå og en ÅPEN 2 løype med B-nivå som burde kunne passe de fleste!

Påmelding

Innbydelse