Here you find information about me

Curriculum Vitae

for Jan Kocbach

Navn: Jan Kocbach
Adresse: Kirkegaten 1C
5036 Bergen
Telefon: +47 56907157(p)
+47 45226637(m) +47 55225308(a)
Fødselsdato: 24.12.1972
Språk: Engelsk (meget bra), Tysk (flytende)
E-post: Jan@Kocbach.net
WWW: http://kocbach.net/


Utdannelse

Utdannelse Institusjon Periode
Dr. scient. fysikk/hydroakustikk (avhandling innlevert 13/9/2000, disputas 24/11/2000) (liste over fag/emner som inngår i graden) Universitetet i Bergen 1997-2000
Cand. scient. fysikk/hydroakustikk (liste over fag/emner som inngår i graden) Universitetet i Bergen 1991-1996
Videregående skole, Naturfaglinjen Bergen Katedralskole 1989-1991


Arbeidserfaring

Stilling Arbeidsgiver Periode
Forsker Nera Research 2001-
Stipendiat Universitetet i Bergen/Norges Forskningsråd 1997-2000
Diverse mindre prosjektarbeid på timebasis Christian Michelsen Research AS 1997-2000
Avtjent verneplikten som idrettsassistent Sambandsregimentet (Hæren) 1996-1997
Assistent/hjelpelærer for funksjonshemmet student Universitetet i Bergen 1995-1996


Kurs

Kurs Arrangør Tidspunkt
Acoustics Summer School: Computational Acoustics Penn State University 1999
Acoustics Summer School: Acoustical Data Measurement and Analysis Penn State University 1999
Videregående Matlab Comsol Norge 1998


Lengre utenlandsopphold

Land Sted Varighet Periode
Østerrike Universitetet i Linz (utenlandsopphold, finansiert av NFR)1/2 år 1998-1999
Tyskland Freiburg (skoleelev, grunnskole)3 år 1979-1981


Presentasjoner

Tittel Type Sted Tidspunkt
Use of HFSS as integral part of efficient design environment for waveguide components Foredrag Ansoft Converge - An application Worskshop for High-Performance Design, Stockholm 2005
A Low-cost Polymer Waveguide Filter for DVB-RCS Satellite Terminals Foredrag (medforfatter) International Workshop on Microwave Filters, 13-15 September 2004, CNES, Toulouse, France 2004
Tunable dielectric resonator filters for radio link applications Foredrag PIERS - Progress In Electromagnetic Research Symposium 2004
Yield-driven Design of Direct-coupled Waveguide Filters with Minimum Use of Full Wave EM Solvers Foredrag 33rd European Microwave Conference 2003
Design Procedure for Waveguide Filters with Cross-Couplings Foredrag (medforfatter) 2002 IEEE MTT-S International Microwave Symposium 2002
The use of CAD tools in filter design for telecommunication applications (part of Workshop) Foredrag/Workshop 2002 IEEE MTT-S International Microwave Symposium 2002
FE Modeling of Piezoceramic Disks including Radiation into a Fluid Medium Foredrag 23th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, Ustaoset (med P. Lunde, M. Vestrheim) 2000
FE Simulations of Piezoceramic Disks with a Front Layer of Varying Thickness Poster 1999 IEEE International Ultrasonics Symposium (med P. Lunde, M. Vestrheim) 1999
Piezoceramic disks with a front layer - Comparisons of FEM with experimental data Foredrag 21th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, Ustaoset (med P. Lunde, M. Vestrheim, E. Bjørndal) 1998
FEM-analysis of piezoelectric disks - Method and testing Foredrag 20th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, Ustaoset (med P. Lunde, M. Vestrheim) 1997


Publikasjoner

Tittel Type Utgitt
Finite Element Modeling of Ultrasonic Piezoelectric Transducers. Influence of geometry and material parameters on vibration, response functions and radiated field Dr. scient. avhandling, Fysisk Institutt, Universitetet i Bergen 2000
Resonance frequency spectra with convergence tests of piezoceramic disks using the finite element method ACTA Acustica (med P. Lunde, M. Vestrheim) Mars 2001
FEMP - Finite Element Modeling of Piezoelectric Structures. Theory and Verification for Piezoceramic Disks Scientific/Technical report no. 1999-07, Fysisk institutt, Universitetet i Bergen (med P. Lunde, M. Vestrheim) 1999
Endelig element modellering av Piezoelektriske skiver Cand. scient. oppgave 1996


Andre opplysninger

Data-kunnskaper:
- Har utviklet større simulerings-verktøy i Matlab og Fortran 90.
- Har inngående kjennskap til simuleringsverktøyene HFSS og Wasp-Net. Noe kjennskap til CST Microwave Studio.
- En del mindre programmerings-prosjekter i Java, Javascript og C/C++.
- Utviklet en rekke CGI-applikasjoner basert på Perl/HTML.
- Erfaring fra Assembly (80x86) programmering.
- Har også programmert i Simula, Pascal og Basic (diverse typer)
- Andre programmer/programpakker som jeg benytter/har benyttet jevnlig er Microsoft Office, Photoshop, Page Maker, Xfig, Latex, Netscape, Matlab, Perl.
- Har benyttet både Linux, Unix og Windows jevnlig.
Organisasjonsarbeid:
- Medlem av Informasjonskomiteen i Hordaland Orienteringskrets, med ansvar for bladet HOK-nytt (1998)
- Ansvarlig for oppstart og drift av hjemmesiden til Norges Orienteringsforbund (1997-2000) og Fana IL orientering (1998-2000)
- Medlem av treningskomiteen i Fana O-gruppen (2004-)
Artikler:
- En artikkel publisert i magasinet "Orientering med kart og kompass" samt en rekke artikler i Hordaland Orienteringskrets sitt blad, HOK-nytt.
Fritidsinteresser:
- Orienteringsløp (utøver på nasjonalt nivå, med bl.a. 16. plass i norgesmesterskap og deltakelse i landskamp)
- Langrenn, Telemark, Friluftsliv
Internett:
- Eneansvarlig for oppstart og drift av en av verdens største internett-portaler for orienteringsløp, "World of O".
- Utviklet java/javascript applikasjon for veivalgsanalyse etter orienteringsløp, "RouteChoice".
- Utviklet en rekke interaktive figurer (basert på javascript) under dr. scient. arbeidet.


Oppdatert versjon av dette dokumentet (inklusiv lenker) finnes på Internett under http://kocbach.net/

Blogg About me Research Orienteering Photography Travel Nice places Contact me